Saturday, 5 March 2016

Proses formal menjalankan kajian
Berikut merupakan tindakan formal yang perlu dilakukan penyelidik sebelum memulakan penyelidikan mereka di sekolah-sekolah.


Memohon kebenaran daripada eprd perlu dilakukan melalui proses manual iaitu dengan menghantar permohonan secara pos. Menurut sumber, bermula pada bulan 7 tahun 2015, laman web eprd tidak lagi boleh di akses menyebabkan proses manual perlu dilakukan.

Borang yang diperolehi daripada laman web Unimas boleh diperolehi di sini.

Namun begitu, masih belum dipastikan bahawa borang tersebut adalah yang terbaru atau tidak.

Boleh dipastikan melalui talian 03-88846578 (Dr Zahani) atau 03-88846593 (Dr Maimunah)

No comments:

Post a Comment