Saturday, 5 March 2016

sebab blog ini diteruskan

Blog ini sepatutnya telah ditamatkan kerana kursus SME 6044 telah berjaya diselesaikan pada semester 1. Namun, saya merasakan keperluan blog ini adalah penting dalam merencanakan segala ilmu pengetahuan, maklumat, proses penyediaan tesis saya dan sebagainya. Maka, saya bercadang untuk meneruskan blog ini, namun tidak terbatas kepada mana-mana kursus dan universiti. 

Hak cipta adalah milik saya dan tidak boleh dipertanggungjawabkan kepada pihak lain.

Sekian, terima kasih.No comments:

Post a Comment